‘Spontane’ staking van luchtvaartpersoneel is geen buitengewone omstandigheid!

Het Europese Hof van Justitie heeft gisteren (18-04-2018) een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot ‘spontane’ stakingen van luchtvaartpersoneel. Dit wordt niet gezien als buitengewone omstandigheid waardoor passagiers die hierdoor een vertraging oplopen recht hebben op compensatie.

Een wilde of spontane staking houdt in dat het personeel onaangekondigd staakt of zich op het laatste moment ziek meldt. Voor de reizigers is dit natuurlijk een vervelende situatie, want dit zal betekenen dat hun vlucht geannuleerd of ernstig vertraagd wordt.

In dit arrest ging het om reizigers die vanwege de wilde staking van het personeel van het Duitse TUIfly geconfronteerd werden met annulering of vertraging van tenminste drie uren van de vlucht(en). TUIfly weigerde de reizigers compensatie te betalen en deden een beroep op buitengewone omstandigheden. De aanleiding voor de staking in 2016 was omdat TUIfly  aan haar medewerkers meegedeeld had dat er herstructureringen plaats zouden vinden.

Het Hof van Justitie oordeelde dat TUIfly mede om die reden invloed had op de staking, en dat er dus geen sprake was van buitengewone omstandigheden. Dit zijn namelijk allemaal situaties waar een luchtvaartmaatschappij geen invloed op heeft. Daarnaast voelde het Hof zich gesterkt in haar uitspraak doordat het ziekteverzuim direct sterk afnam nadat TUIfly een nieuw akkoord met de werknemersvertegenwoordigers had gesloten.

Een belangrijke uitspraak dus voor passagiers. Jaarlijks worden er vele passagiers gedupeerd door stakingen van luchtvaartpersoneel. Als pleister op de wond kan er dus in ieder geval een claim ingediend worden. Het compensatie bedrag kan oplopen van €250,00 tot €600,00 per persoon!

Controleer uw vlucht!

Is uw vlucht meer dan drie uur vertraagd, geannuleerd of overboekt, vul dan uw vluchtgegevens in en controleer direct of u recht heeft op een compensatie!

In een paar minuten geregeld Geen administratiekosten Geen succes, geen kosten