Staking Ryanair - Staking Easyjet - staking luchtvaart

Annulering door staking

Het komt vaker voor dat vluchten worden geannuleerd door stakingen. De staking kan van meerdere partijen zijn, dit kan zijn van het personeel van de luchtvaartmaatschappijen, maar ook door personeel op de luchthaven waardoor uw vlucht geannuleerd wordt door de luchtvaartmaatschappij. En afhankelijk van welke partij die staakt, heeft u als passagier verschillende rechten.

Staking door het luchtvaartmaatschappij personeel

Door staking van het luchtvaartmaatschappij personeel kan de vlucht ook geannuleerd worden. Ook hier zijn dan verschillende rechten van toepassing voor de passagiers die deze vluchten hebben geboekt.

Staking door Ryanair personeel

Het personeel van Ryanair staakt regelmatig, dit kunnen de piloten zijn maar ook de stewards en stewardessen. Vaak wordt er door Ryanair zelf aangegeven dat dit een buitengewone omstandigheid is en dus overmacht, dit zou betekenen dat u geen compensatie zou krijgen. Echter is er in deze situatie wel recht op compensatie

Staking door Vueling personeel

De Spaanse luchtvaartmaatschappij heeft soms ook last van het stakende personeel waardoor er meerdere vluchten helaas niet kunnen opstijgen door een tekort aan piloten of stewardessen. Ook hierbij is er sprake van recht op compensatie en is er dus geen overmacht waarover gesproken kan worden.

Staking door het Easyjet personeel

Mocht uw vlucht geannuleerd zijn door Easyjet en dit blijkt te zijn omdat het personeel aan het staken is, dan heeft u ook in dit geval recht op een compensatie waarvan de hoogte wordt bepaald door de afstand van de vlucht waar u anders op had gezeten.

Uw rechten tijdens een staking

Wanneer er sprake is van een staking bij luchtvaartmaatschappij personeel, kan dit leiden tot vertragingen of annuleringen van uw vlucht. Volgens de EU-verordening EC261/2004 heeft u in dergelijke gevallen specifieke rechten om u te beschermen.Allereerst, indien uw vlucht geannuleerd is of meer dan vijf uur vertraging oploopt, heeft u het recht op terugbetaling van uw ticket of een vervangende vlucht naar uw eindbestemming. Als u ervoor kiest om terug te keren naar uw vertrekpunt, heeft u ook recht op een vlucht terug naar uw oorspronkelijke vertrekpunt. Naast het bovenstaande heeft u recht op zorg van de luchtvaartmaatschappij. Dit omvat maaltijden en verfrissingen in verhouding tot de wachttijd, hotelaccommodatie in geval van overnachting of als een verblijf van een of meerdere nachten noodzakelijk wordt, evenals vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie. Verder heeft u ook recht op twee gratis telefoongesprekken, telex- of faxberichten, of e-mails.

Compensatieclaim bij staking

U heeft mogelijk ook recht op compensatie als uw vlucht aanzienlijk is vertraagd of geannuleerd vanwege een staking door het luchtvaartmaatschappijpersoneel. Echter, het is belangrijk om te weten dat deze compensatie niet automatisch wordt toegekend, maar dat u deze zelf moet aanvragen bij de luchtvaartmaatschappij. De hoogte van de compensatie hangt af van de lengte van de vertraging en de afstand van de vlucht. Voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder, kan de compensatie oplopen tot €250. Voor vluchten binnen de EU van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer, kan de compensatie oplopen tot €400. Voor vluchten van meer dan 3500 kilometer kan de compensatie oplopen tot €600. Het is belangrijk om te weten dat de luchtvaartmaatschappij geen compensatie hoeft te betalen als zij kan aantonen dat de annulering of vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden. Echter, de Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een staking van het luchtvaartmaatschappijpersoneel niet als een dergelijke buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd. Daarnaast kan de luchtvaartmaatschappij de compensatie met 50% verminderen als de vertraging minder is dan twee, drie of vier uur, afhankelijk van de afstand van de vlucht.

 

Staking personeel Ryanair

Staking door het luchtverkeersleiding personeel

Door staking van het luchtverkeersleiding personeel worden ook vele vluchten geannuleerd. Dit komt doordat er dan geen of veel minder gebruikgemaakt kan worden van het luchtruim omdat hier dus weinig tot geen controle op is. Is dat het geval bij uw vlucht heeft u verschillende rechten.

 Staking luchtverkeersleiding Frankrijk

Het komt regelmatig voor dat het personeel van de luchtverkeersleiding in Frankrijk gaat staken. In sommige gevallen valt dit onder buitengewone omstandigheden, dit komt doordat het een externe factor is en onaangekondigd. Echter is dit lang niet altijd het geval, want de stakingen van de luchtverkeersleiding worden vaak redelijk ver van tevoren aangekondigd. Als dat het geval is, kan de luchtvaartmaatschappij hier rekening mee houden en u op tijd op de hoogte stellen en een andere vlucht voorstellen. 

Mocht uw vlucht in dit geval binnen 14 dagen voor de dag van vertrek geannuleerd worden dan heeft u waarschijnlijk recht op een compensatie. 

Staking luchtverkeersleiding Italië

In Italië wordt er door de luchtverkeersleiding soms gestaakt waardoor er geen tot weinig vluchten kunnen opstijgen of landen in Italië. Door de staking moeten vele vluchten geannuleerd worden en kunt u wellicht niet afreizen naar uw bestemming.

In dit geval heeft u wellicht wel recht op een compensatie. Als uw vlucht binnen de 14 dagen voor vertrektijd is geannuleerd is er waarschijnlijk recht op compensatie, dit komt doordat een staking zoals die van de luchtverkeersleiding vaak ver van tevoren wordt aangegeven en er dus rekening mee gehouden kan worden.

Rechten bij staking van de luchtverkeersleiding

Wanneer uw vlucht is vertraagd of geannuleerd als gevolg van een staking van de luchtverkeersleiding, zoals vaak het geval is in Frankrijk, heeft u volgens EC261/2004 nog steeds recht op zorg van de luchtvaartmaatschappij. Dit betekent dat u recht heeft op maaltijden en verfrissingen in verhouding tot de wachttijd, accommodatie als een overnachting noodzakelijk wordt, en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie. Daarnaast heeft u ook recht op twee gratis telefoongesprekken, telex- of faxberichten, of e-mails.In het geval van een lange vertraging (meer dan vijf uur), heeft u het recht om te kiezen voor terugbetaling van uw ticket of omgeleide reis naar uw eindbestemming op een later tijdstip. Als u ervoor kiest om terug te keren naar uw vertrekpunt, heeft u ook recht op een vlucht terug naar uw  oorspronkelijke vertrekpunt.

Compensatie bij staking van de Luchtverkeersleiding

Een belangrijk verschil tussen een staking van luchtvaartmaatschappijpersoneel en een staking van luchtverkeersleiding is echter de mogelijkheid om compensatie te claimen onder EC261/2004. In het geval van een staking door luchtverkeersleiding, wordt dit over het algemeen beschouwd als een 'buitengewone omstandigheid' - iets dat buiten de controle van de luchtvaartmaatschappij ligt.Dat betekent dat, hoewel u recht heeft op zorg en mogelijk terugbetaling of een omgeleide vlucht, u mogelijk geen compensatie kunt claimen voor het ongemak. Dit is omdat de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering of vertraging het gevolg was van buitengewone omstandigheden die niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen.Hoewel dit teleurstellend kan zijn voor passagiers, is het belangrijk om te onthouden dat de rechten op zorg en bijstand nog steeds van toepassing zijn, ongeacht de oorzaak van de vertraging of annulering.

Wij van Aviclaim helpen u graag ook met het verkrijgen van de ticketkosten en de mogelijke compensatie waar u recht op heeft. U kunt uw vlucht controleren op onze website en een claim aanmaken waar wij u misschien verder kunnen helpen.

 

Ervaringen

Onze klanten geven ons gemiddeld een !

Controleer uw vlucht!

Is uw vlucht meer dan drie uur vertraagd, geannuleerd of overboekt, vul dan uw vluchtgegevens in en controleer direct of u recht heeft op een compensatie!

In een paar minuten geregeld Geen administratiekosten Geen succes, geen kosten