Verjaringstermijn België verlengd na uitspraak Hof van Cassatie.

Heeft u wel eens langer dan 3 uur vertraging gehad of ging uw vlucht helemaal niet? Dan heeft u vaak recht op compensatie. Maar helaas is bij een luchtvaartmaatschappij recht hebben niet altijd recht krijgen.

In een uitspraak van het Hof van Cassatie (het hoogste rechtscollege in België) wordt het mogelijk gemaakt om luchtvaartmaatschappijen strafrechtelijk te vervolgen als zij betaling van compensatie bij vertraging of annulering onterecht blijven weigeren. Daarnaast kan de verjaringstermijn van de claim verlengd worden met nog eens 4 jaar. 

Het Belgische Hof van Cassatie oordeelde dat een maatschappij die onterecht compensatie weigert uit te keren strafrechtelijk vervolgd kan worden. Dit zorgt voor meer druk op de schouders van luchtvaartmaatschappijen want het bluffen met buitengewone omstandigheden kan nu flink in de papieren gaan lopen, in het ergste geval kan er een boete van 4 miljoen euro worden opgelegd.

Daarnaast is de verjaringstermijn onder de loep genomen. Voorheen verjaarden claims in België na 1 jaar. Echter, zo heeft het Hof van Cassatie bepaald, kan dit nu worden verlengd met 4 jaar indien de compensatie aanvraag al binnen het eerste jaar na de vlucht is ingediend. Dit is een groot voordeel voor de passagiers omdat zij zo meer kans hebben om de compensatie te ontvangen. 

Het voordeel van een strafrechtelijke procedure ten opzichte van een civiele procedure is dat het Openbaar Ministerie de procedure zal voeren en ook alle kosten op zich neemt. Bij een civiele procedure is het risico dat als de zaak verloren wordt er hoge kosten voor eigen rekening komen. 

Deze uitspraak gaat er dus hopelijk voor zorgen dat luchtvaartmaatschappijen minder stroef zullen zijn met het behandelen van ingediende claims waardoor u dus sneller krijgt waar u recht op heeft. 

Wanneer een vlucht geannuleerd wordt of langdurig vertraagd is, heeft de reiziger vaak recht op compensatie of terugbetaling van het aankoopbedrag. Een luchtvaartmaatschappij heeft dan nog één uitweg, zich beroepen op buitengewone omstandigheden. Dit kunnen extreme weersomstandigheden, technische problemen of een onaangekondigde staking zijn. Luchtvaartmaatschappijen beroepen zich in de praktijk vaak te makkelijk op deze buitengewone omstandigheden en hopen dat de zaak daarmee afgedaan is. Bedrijven zoals Aviclaim kunnen dan worden ingezet om de claim alsnog binnen te halen door aan te tonen dat er een onterecht beroep op buitengewone omstandigheden is gedaan.

Ervaringen

Onze klanten geven ons gemiddeld een !