Europese Rekenkamer neemt passagiersrechten onder de loep

De Europese Rekenkamer heeft de passagiersrechten van de Europese verordening voor vervoer met vliegtuig, boot, trein en bus eens goed bekeken en hier onderzoek naar verricht. De Rekenkamer heeft een verslag gemaakt over haar bevindingen.

Administratieve rompslomp
Uit een enquête van de Rekenkamer komt naar voren dat 31 % van de ondervraagde luchtvaartpassagiers in de afgelopen twee jaar last heeft gehad van vertragingen. In het verslag van de Rekenkamer staat dat het recht op compensatie bij vertragingen en annuleringen de meeste administratieve rompslomp oplevert.Het komt zelfs regelmatig voor dat passagiers op dezelfde vlucht anders worden behandeld, terwijl ze evenveel recht op compensatie hebben. Dit is moeilijk te handhaven, want de handhavingsprocedures verschillen per vervoerswijze en per lidstaat.

Wat zijn uw rechten?
De Rekenkamer is er door middel van enquêtes achter gekomen dat veel passagiers onvoldoende kennis hebben van hun rechten. Zo kunt u, als uw vlucht onder de
Europese wetgeving valt, bij vertraging, annulering of weigering van uw vlucht een forse compensatie ontvangen.

€250 → tot 1500 km

€400 → 1500 tot 3500 km

€600 → meer dan 3500 km

Het komt regelmatig voor dat luchtvaartmaatschappijen tegen de passagier zeggen dat er sprake was van buitengewone omstandigheden, want door dat soort omstandigheden zijn de luchtvaartmaatschappijen vrijgesteld van een vergoeding. Aangezien informatie over de oorzaken van verstoringen niet openbaar wordt gemaakt, moeten alle passagiers dergelijke gevallen individueel aanvechten. Veel passagiers krijgen hierdoor niet de compensatie  waar ze recht op hebben. Bij Aviclaim zien we dat luchtvaartmaatschappijen bijna standaard claims van passagiers weigeren, terwijl ze diezelfde claim bij ons wél compenseren. Luchtvaartmaatschappijen weten dat we ze anders voor de rechter slepen en daar, met extra kosten voor de luchtvaartmaatschappij, alsnog vaak de compensatie toegewezen krijgen.  Claim bureaus bieden passagiers hun diensten aan om namens hen compensatie voor verstoorde reizen te claimen en al het werk voor de passagiers uit handen te nemen. Sommige luchtvaartmaatschappijen gaven aan dat het aandeel van door claimbureaus gefaciliteerde zaken tot wel 50 % bedraagt. Bij Aviclaim werken we op basis van no cure, no pay , zo hoeft u niets te betalen wanneer uw claim niet succesvol is.

Onduidelijkheden
In het verslag van de Rekenkamer kwam ook naar voren dat er nog veel onduidelijkheid heerst. Bij vertraging heeft de passagier recht op bijstand in redelijke verhouding tot de wachttijd. In de verordening staan woorden zoals snacks, verfrissingen en maaltijden, maar deze worden niet duidelijk omschreven. Ook vergt het krijgen van passagiersrechten een actieve houding, om bijvoorbeeld te vragen om bijstand of een vergoeding. Hiervoor zouden passagiers dus op de hoogte moeten zijn van hun rechten en dit zijn ze vaak niet, waardoor ze een vergoeding of bijstand mislopen. Uit het verslag van de Rekenkamer blijkt dat maar één derde van de passagiers gebruik maakt van de passagiersrechten, omdat ze niet weten wat ze moeten doen of omdat ze denken dat de uitkomst niet bevredigend zal zijn.

Aansluiting gemist door vertraging
Uit een enquête van de Rekenkamer blijkt dat 42 % van de ondervraagden het recht op alternatief vervoer het belangrijkste recht van de passagiersrechten vindt. Ook als u vertraging minder dan drie uur is heeft u recht op een nieuwe vlucht als u uw aansluiting mist door een vertraging van de eerste vlucht. Of u heeft recht op het terugbetalen van uw vlucht.Het is echter wel van belang dat de aansluitende vlucht onderdeel was van één boeking.

Veranderingen volgens de Rekenkamer
De rekenkamer vindt dat het in de toekomst makkelijker zou moeten worden om gecompenseerd te worden. Bovendien vindt de rekenkamer dat er een bewustwordingscampagne moet worden opgezet om passagiers op de hoogte te brengen van hun rechten. Ook zou volgens de Rekenkamer de Europese Commissie meer bevoegdheid moeten te krijgen om toe te zien op de handhaving. De EU hecht grote waarde aan de passagiersrechten, maar er blijven uitdagingen bestaan wat betreft de toepassing ervan; zo luidt in de conclusie van de Rekenkamer.

Claimbureaus zorgen voor compensatie
De Rekenkamer geeft aan dat dat er internationaal informatie wordt uitgewisseld tussen de handhavingsautoriteiten, maar dat het geen mandaat heeft om een uniforme handhaving van de passagiersrechten te waarborgen. Zo kan het dus zijn dat een instantie in België anders oordeelt over een zelfde situatie als de Nederlandse instantie. Door dit gebrek aan mandaat, zijn er vele claimorganisaties ontstaan welke de claim voor de passagier uit handen nemen tegen een no cure no pay vergoeding. De rekenkamer geeft aan dat deze claimbureaus, zoals Aviclaim, de handhavinglacunes vullen welke door de handhavingsautoriteiten niet kunnen worden opgelost, bij gesprek aan mandaat. Aangezien de luchtvaartmaatschappijen zo'n 50% van de claims ontvangen van claimbureaus, zijn zij de drijvende kracht achter het ontvangen van de compensaties aangezien zij ook vele rechtszaken starten. 

Heeft u in het verleden ook te maken gehad met vertraging, annulering of instapweigering? In Nederland is het mogelijk om tot twee jaar terug een claim in te dienen. Vul uw vluchtgegevens in en kijk of u nog recht heeft op compensatie.

Ervaringen

Onze klanten geven ons gemiddeld een !

Controleer uw vlucht!

Is uw vlucht meer dan drie uur vertraagd, geannuleerd of overboekt, vul dan uw vluchtgegevens in en controleer direct of u recht heeft op een compensatie!

In een paar minuten geregeld Geen administratiekosten Geen succes, geen kosten